32 Salmoa Bertsolaritzaren arabera

0
2111
32 Salmoa Bertsolaritzaren arabera

Gaur, 32 Salmoari begira jarriko dugu mezua bertsoaren bertsioa eta nola aplikatzen den gure bizitzan. Gizakia lorategian erori zenetik opari handienetako bat barkamena oparitzea da Kristoren odola. Salmoak 32. Salmoan azaldu nahi duena da. Bibliako sakabanatutako pasarte ugarien artean 32 Salmoa da bedeinkatutako gizona deitzen duena bere bekatuen barkamena. Jainkoarekin zuzen egiteak dakartzan onurak azaltzeko balio du.

Are gehiago, 32. salmoa, bertsoz bertso mezua Kristoren heriotzaren bidez etorriko zen fedearen bidez zuzentasunaren bizitza ukitzen zuen salmo profetikoa da. Irakurleei agerian uzten die zer esan nahi duen Jainkoak norberaren bekatuen ardura nahita ez hartzeak. Jainkoaren zuzentasuna besarkatu eta berarengan konfiantza izatea besterik ez datorren zuzentasuna. Horregatik, oso garrantzitsua da pertsona eta naziook salmo hau ulertzea eta gure bizitzan aplikatzea.

OSASUNA 32, ERDI AURRERATU.

Verse 1: Doatsua da bekatua barkatzen duena, bekatua estalita dagoena.

Bertso honek pertsona gisa bedeinkatua izateak zer esan nahi duen deskribatzen du. Bedeinkatua izateak zoriontsu izatea, zortea inbidiagarria izatea esan nahi du. Salmistak esan digu gizakia horiek guztiak izan daitezkeela bere okerrak barkatzen direnean. Bekatua beti izan da Jainkoaren eta gizakiaren arteko traba. Gizakiari Jainkoarengan lor ditzakeen ontasun eta herentzia guztiak kendu dizkio. Jainkoaren presentzian sartzeko beti gaitasunik gabe sentiaraztea. Baina horrek guztiak eman dezake zorioneko eta zorioneko bizitza lortzeko Jainkoak bere bekatuak bertan behera uzten dituenean. Ohartu, zorionekoa bekatuak estalitako gizona dela dio, ez bere bekatuak estaltzen dituena. Horregatik, zure bekatuak estaltzen dituzunean bedeinkatua izatea ukatzen duzula esan nahi du.

Verse 2: Zoriontsua da Jaunak ez dio inolako gaiztakeriarik ematen, eta bere izpirituan ez dago zailtasunik.

Bertso hau urrunago doa Jainkoak kontuan hartzen ez dituen bekatuak zein zorioneko dituen jakiteko. Gizakiaren izaera gaizki etengabe egiteko aukera ematen dio. Bere bihotza etengabe engainuz eta gaiztakeriaz beteta dago. Beraz, bedeinkazioa da Jainkoak bere behin eta berriro egindako okerrak ohartaraztea aukeratzen duenean. Horrek Jainkoak baldintzarik gabeko maitasuna ulertzen laguntzen digu eta haren heriotzak bekatuaren errua behingoz kendu zigun bere semearen heriotzaren garrantzia ulertzen laguntzen digu.

Verse 3: Isiltasuna gorde nuenean, nire hezurrak zahartzen ziren egun osoan zehar.

Hemen salmoak gure bekatuak estaltzearen eta Jainkoari aitortzearen mina deskribatzen du. Jainkoak baldintzarik gabe maite gaitu eta ez du ezer gure aurka, baina geure buruari aitortu egiten diogunean maitasun hori jasotzeko gaitasuna ukatzen dugu. Erruduntasun eta desegokitasun sentimenduz beteta gaude hau gertatzen den bakoitzean, Jainkoak guregana irekita egoteko zain gaituen bitartean. Hala egiten badugu, barkatzeko eta garbitzeko prest dago. Aitortzen nuen eskritura baten erruak, salmoak malkoetan erortzea eragin zuen egun osoan. Gure bizitzan horrelakoak ekiditeko modu bakarra gure bekatuak aitortzea da.

Verse 4: Egunez eta gauez nire eskua gogorra zen nire gainean: nire hezetasuna udako lehorte bilakatzen da.

Hemengo salmistak Jainkoaren eskua larria zitzaiola sentitu zuen agian bere haserreagatik bere bekatuagatik. Jainkoak zigortzen duela sentitzen du eta hustuta sentitzen da. Hau da, hain zuzen ere, zer sentitzen dugun estalitako bekatuak gordetzen ditugunean. Jainkoa gure aurka dagoela uste dugu eta gure bizitzako zailtasun guztiak egozten dizkiogu, zigortzen gaituela suposatuz. Beno, Jainkoak gureganako duen maitasuna baldintzarik gabea da eta ez gaitu zigortzen gure guztiagatik. Baizik eta agerian ditugun gure bekatuak dira guretzat gauzak. Horregatik, Jainkoak gaizki egiten dugunean egitea espero duen lehenengo gauza berarengana barkamena eskatzea da. Asko gertatzen da harengana irekitzen garenean eta berriro ere gure bizitzari eusten uzten diogunean.

Verse 5Zuregatik aitortu dut nire bekatua eta ez ditut ezkutatu nire gaiztakeria. Jaunari aitortu egingo diodala esan nion eta bekatuaren okerrak barkatuko dizkidala.

Hau da Jainkoaren seme-alabak bezala egitea espero duguna. Gure bekatuak Jaunari beti aitortzea, berak barka gaitzan. Salmistaren inflexio puntua izan zen hori. Konturatu zen bere bekatua etengabe estaltzeak min gehiago ekarriko ziola eta, beraz, dena aitortzea beste aukerarik ez zuela. Ez zaigu lotsarik ematen Jainkoarengana argi eta garbi gure bekatuak aitortzera goazenean. Aitzitik, lotsagarria da hari aitortzen ez diogunean eta gure aurkariari gu aprobetxatzen uzten diogunean. Jainkoa gu barkatzeko prest dago berarengana apaltasunez joaten bagara.

Verse 6Zeren Jainkoari otoitz egiten dioten guztiok aurkitu zaitezkeen garai batean: seguruenik ur handietako uholdeetan ez dira harengana hurbilduko.

Hori da Jainkoari barkamena ematearen garrantziaren berrestea. Salmoak horrelako garaietan otoitz egiteko gomendatzen die guztiei. Are gehiago joan zen esanez, uholde handia datorrenean, ez dituela itzal egingo. Uholdeak ezinegona edo mina edo beste edozein ezinegona izan daitezke. Hala ere, hori posible da bakarrik gure bekatuak Jainkoaren aurrean deskubritzen ditugunean.

Verse 7: Nire ezkutalekua zara; arazoetatik babestuko nauzu; askapen kantuekin nahasiko nauzu.

Hona hemen akatsak estaltzen eta Jainkoaren zuzentasuna besarkatzen dudan abantaila nagusia. Salmistaren antzera konfiantzaz esango dugu Jainkoa gure ezkutalekua dela, gaitz guztietatik salbatzeko gai dena. Bera zuzentasunez bizi diren guztien zaindaria eta itzala da. Beti libratuko gaitu arriskuetatik, bai ezagutzen ditugunak eta ez garenak ere.

Verse 8: Irakatsiko dizut eta joango zaren bidea irakatsiko dizut: nire begiarekin gidatuko zaitut. Hau da Jainkoak gugatik egin nahi duena gure akatsak alde batera utzi eta berarekin fidatzeko prest baldin bagaude. Joateko bidea irakatsiko digula dio, bere begiaz argituz eta aholkatuz. Gizonari gerta dakiokeen gauzarik onenetarikoa Jainkoak bere bizitzako bidaian zehar gidatzea da. Halako gizon batek ez ditu sekula bere urratsak faltako, zer esanik ez. Hasierak amaieratik ezagutzen ditu eta buelta zuzenak edo okerrak egiten ari garenean jakin dezake.

Verse 9: Ez zaitezte ulertuko ez duten zaldia edo mandoa bezalakoa: zeinen ahoa zatitxo eta zurrez estali behar den, zuregana gerturatu ez daitezen.

Jainkoak irakatsi nahi badigu, prest egon beharko genuke egiten uzteko. Ez genuke beti behartu bere aginduak egitera behartzeko. Obeditu aurretik bridarekin kontrolatu behar den zaldia bezalakoa ez izatea aukeratu behar dugu. Salmo honetatik ere ikus dezakegu, Jainkoak gure parte hartzea eskatzen duela gure bizitzan bere onena ikusteko. Guretzat onena prestatu duen arren, ez gaitu behartzen edukitzera, edukitzeko prest egon behar dugu.

Verse 10: Tristura asko izango dira gaiztoentzat: baina Jaunarengan fidatzen denak erruki izango du.

Hemen ikusiko dugu berriro jaunarenganako konfiantzak zer egin diezagukeen. Salmistak dio Jainkoaren errukiaz inguratuko garela. Beste modu batera esanda, Jainkoak gaizki eutsi eta gaizki egiten dugun bakoitzean argi eta garbi egiten duen gaitasunean konfiantza badugu, beti egongo da gure okerren gainetik.

Verse 11: Poztu zaitez Jaunarengan eta poztu zaitezte, zuzenak; eta pozez oihukatu bihotzean zuzenak zareten guztioi.

 Jainkoak zuzenak bihurtu direlako pozteko eskatu digute. Beren akatsak aitortu dituzten eta Jainkoak bekatuaren kontutan hartzen ez dituen guztiak. Onura asko ditugu gureak eta, beraz, poztea besterik ez zaigu komeni. Hala ere, kontrakoa izango da, Jainkoak guganako duen maitasuna ez besarkatzea hautatzen dugunean, gure akatsak berari aitortuz eta berarekin zuzentzen utziz.

 

NOIZ BEHAR BEHAR DUT BEHAR PSALM hau?

Salmo honen esanahia finkatuta, garrantzitsua da jakitea noiz erabili behar den. Hemen salmoak helburuetarako balio dezakeen zenbait aldiz:

 • Zure akatsen arabera entrenatzen duzunean eta Jainkoaren errukia behar duzu.
 • Zugabekeria sentsazioa izaten ari zarenean eta Jainkoaren aurrean zure erruak aitortu nahi dituzu.
 • Egoera nahasian zaudenean eta Jainkoak zure segurtasuna eta salbazioa eman nahi dizkizu.
 • Zure bizitzako edozein unetan Jainkoak zuzentzeko eta zuzentzeko behar duzunean.
 • Jainkoak bizitza zuzena bizitzeko duen gaitasunean konfiantza izan dezazun nahi duzunean.

PSALMA 32 ORRI:

Goian zerrendatutako egoeraren batean edo gehiagotan bazaude, orduan salmo 32 otoitz hauek zuretzat dira:

 • Jauna, aitortzen dizkizut nire akatsak (aipa ditzakezu) eta Jesusen izenean erabat barkatuko didazula eskatzen dizut.
 • Aita Zerukoa, nik aukeratzen dut zure errua gabe mantentzeko zure gaitasunean fidatzea eta zure zuzentasuna besarkatzen dut Jesusen izenean.
 • Jaunak eman iezadazu ausardia beti gaizki egiten dudanean zuregana etortzeko eta zugandik ez estaltzeko, horrela Jesusen izenean kalteak ekarriko dizkizu.
 • Jauna, eskatzen dizut deitzen dizudanean erantzun eta Jesusen izenean gaitz guztietatik libratuko nauzula.
 • Jauna, Jesusen izenean bizitzan zehar lortu ahala irakatsi, gidatu eta irakatsiko didazun bezala.
 • Aita, zure hitz gasak esan bezala, zure errukiak beti inguratu nazazu Jesusen izenean.
 • Aita, eskerrak ematen dizkizut eta pozten naiz zure izenarekin. Pozez oihukatzen dut, zure buruarengan jarri nauzulako. Hartu gloria guztia Jesusen izenean.

 

 

 

Iragarkiak

Erantzun bat utzi

Idatzi zure iruzkina!
Idatzi zure izena hemen