32 Salmoa Bertsolaritzaren arabera

0
640
32 Salmoa Bertsolaritzaren arabera

Gaur, 32 Salmoari begira jarriko dugu mezua bertsoaren bertsioa eta nola aplikatzen den gure bizitzan. Gizakia lorategian erori zenetik opari handienetako bat barkamena oparitzea da Kristoren odola. Salmoak 32. Salmoan azaldu nahi duena da. Bibliako sakabanatutako pasarte ugarien artean 32 Salmoa da bedeinkatutako gizona deitzen duena bere bekatuen barkamena. Jainkoarekin zuzen egiteak dakartzan onurak azaltzeko balio du.

Are gehiago, 32. Salmoa bertsoz bertso mezua psalmo profetikoa da, zuzentasunaren bizitzan ukitu zuen fedea, Kristoren heriotzaren ondoren etorriko zena. Irakurleei erakusten die zer esan nahi duen Jainkoak nahita ez hartzea norberaren bekatuak kobratzea. Jainkoaren zuzentasuna besarkatuz eta konfiantzaz soilik datorren zuzentasuna. Hori dela eta, oso garrantzitsua da norbanako eta nazio gisa, psalmo hau ulertzea eta gure bizitzan aplikatzea.

OSASUNA 32, ERDI AURRERATU.

Verse 1: Doatsua da bekatua barkatzen duena, bekatua estalita dagoena.

Bertso honek pertsona gisa bedeinkatua izateak zer esan nahi duen deskribatzen du. Bedeinkatua izateak zoriontsu izatea da, zorioneko inbidiagarria. Salmoak esaten digu gizakia horiek guztiak izan daitezkeela bere akatsak barkatzen direnean. Bekatua Jainkoaren eta gizakiaren arteko traba izan da beti. Gizakia Jainkoarengan har dezakeen ontasun eta herentzia oro kenduko du. Beti Jainkoarekiko presentziarik ez izateko. Baina horrek guztiak zoriontasun eta bedeinkazio bizitzarako bidea eman dezake Jainkoak bere bekatuak ezabatzen dituenean. Kontuan izan, bedeinkatua dela gizona bere bekatuak estaltzen dituena, ez bekatuak estaltzen dituen gizona. Hori dela eta, zure bekatuak estaltzen dituzunean bedeinkatu izana ukatzen duzula esan nahi du.

Verse 2: Zoriontsua da Jaunak ez dio inolako gaiztakeriarik ematen, eta bere izpirituan ez dago zailtasunik.

Bertso hau aurrera doa gizaki batek zeinen bekatuak dituen Jainkoak aintzat hartzen ez duen. Gizakiaren izaera etengabe gaizki egiteko aukera ematen dio. Bere bihotza etengabe engainuz eta maltzurrez beteta dago. Hortaz, bedeinkapena da Jainkoak bere errepikatutako okerrak ohartzen ez dituenean. Honek Jainkoarenganako gure maitasun baldintzarik eza ulertzen eta bere heriotzaren garrantzia ulertzen laguntzen digu behin behingoz bekatuaren errua.

Verse 3: Isiltasuna gorde nuenean, nire hezurrak zahartzen ziren egun osoan zehar.

Hemen salmoak gure bekatuak estaltzearen eta Jainkoari aitortzearen mina deskribatzen du. Jainkoak baldintzarik gabe maite gaitu eta ez du ezer gure aurka, baina geure buruari aitortu egiten diogunean maitasun hori jasotzeko gaitasuna ukatzen dugu. Erruduntasun eta desegokitasun sentimenduz beteta gaude hau gertatzen den bakoitzean, Jainkoak guregana irekita egoteko zain gaituen bitartean. Hala egiten badugu, barkatzeko eta garbitzeko prest dago. Aitortzen nuen eskritura baten erruak, salmoak malkoetan erortzea eragin zuen egun osoan. Gure bizitzan horrelakoak ekiditeko modu bakarra gure bekatuak aitortzea da.

Verse 4: Egunez eta gauez nire eskua gogorra zen nire gainean: nire hezetasuna udako lehorte bilakatzen da.

Hemen psalmistaren ustez, Jainkoaren eskua astun zitzaion, haserretuta, bekatuarengatik. Jainkoak zigortzen duela sentitzen du eta horren ondorioz irensten dela sentitzen du. Hori da, hain zuzen ere, bekatuak aurkitu ez ditugunean sentitzen dugunean. Jainkoa gure aurka dagoela uste dugu eta gure bizitzako zailtasun guztiak egozten dizkiogu, zigortzen gaituela suposatuz. Beno, Jainkoarenganako maitasuna baldintzarik gabekoa da eta ez gaitu zigortzen gure guztientzat. Baizik eta, guk geure gauzak aurkitu ez ditugun bekatuak. Horregatik, Jainkoak gaizki egiten dugunean espero dugu lehenengo gauza barkamena ematera beragana etortzea. Asko gertatzen da berari irekitzen diogunean eta berriro ere gure bizitzari eusten uzten diogunean.

Verse 5Zuregatik aitortu dut nire bekatua eta ez ditut ezkutatu nire gaiztakeria. Jaunari aitortu egingo diodala esan nion eta bekatuaren okerrak barkatuko dizkidala.

Hori da Jainkoaren seme-alabak izatea espero duguna. Gure bekatuak Jaunarengana aitortzea beti barkatzeko. Salmoaren inflexio puntua izan zen. Konturatu zen bere bekatua etengabe estaltzeak mina gehiago ekarriko ziola eta, beraz, ez zuela beste aukerarik aitortu. Guretzat ez da lotsagarria Jainkoarengana irekita joaten garenean gure bekatuak aitortzera. Aitzitik, lotsagarria da berari aitortzen ez diogunean eta gure aurkariari aprobetxatzea baimentzen diogunean. Jainkoa barkatzeko prest dago beragana umiltasunez joaten bagara.

Verse 6Zeren Jainkoari otoitz egiten dioten guztiok aurkitu zaitezkeen garai batean: seguruenik ur handietako uholdeetan ez dira harengana hurbilduko.

Hori da Jainkoari barkamena ematearen garrantziaren berrestea. Salmoak horrelako garaietan otoitz egiteko gomendatzen die guztiei. Are gehiago joan zen esanez, uholde handia datorrenean, ez dituela itzal egingo. Uholdeak ezinegona edo mina edo beste edozein ezinegona izan daitezke. Hala ere, hori posible da bakarrik gure bekatuak Jainkoaren aurrean deskubritzen ditugunean.

Verse 7: Nire ezkutalekua zara; arazoetatik babestuko nauzu; askapen kantuekin nahasiko nauzu.

Hona hemen matxurak estaltzea eta Jainkoaren zuzentasuna besarkatzea. Salmozale bezala konfiantzaz esan ahal izango dugu Jainkoa gure ezkutugunea dela, gaitz guztietatik babesteko gai garela. Berarentzat zuzentasunez bizi diren guztien itzala da. Beti arriskuan jarriko gaitu, ezagutzen ditugunak eta ez ditugunak.

Verse 8: Irakatsiko dizut eta joango zaren bidea irakatsiko dizut: nire begiarekin gidatuko zaitut. Hori da Jainkoak gugan egin nahi duena gure hutsegiteak alde batera utzi eta berarekin konfiantza hartzeko prest bagaude. Joateko bidea irakatsiko digu, bere begiarekin instruitu eta aholkuak emango dizkigu. Gizonari gerta dakiokeen gauzarik onenetariko bat Jainkoak gidatu behar du bere bizitzako bidaian zehar. Horrelako gizon batek ez ditu inoiz bere pausoak galduko. Ezagutzen du hasieratik bukaerara eta txanda zuzena edo okerra egiten ari garenean esan dezake.

Verse 9: Ez zaitezte ulertuko ez duten zaldia edo mandoa bezalakoa: zeinen ahoa zatitxo eta zurrez estali behar den, zuregana gerturatu ez daitezen.

Jainkoak agindu nahi badigu, guk hori egiteko uzteko prest egon behar dugu. Ez dugu beti eskaintzak egitera behartzen. Zubi batekin kontrolatu behar duen zaldia bezalakoa ez izatea aukeratu behar dugu obeditu aurretik. Salmo honetatik ere ikus dezakegu, Jainkoak gure parte hartzea eskatzen duela gure bizitzan bere onena ikusteko. Gure onena prestatu duen arren, ez gaitu behartzen, izan behar dugu.

Verse 10: Tristura asko izango dira gaiztoentzat: baina Jaunarengan fidatzen denak erruki izango du.

Hemen berriro ikusten dugu jaunarekin konfiantzak zer egin dezakeen. Salmoak dio Jainkoaren erruki inguratuta egongo garela. Beste modu batera esanda, Jainkoak bekatuan gorde ez gaituela eta hark gaizki egiten dugunean modu irekian fidatzen bagara, beti ere gure okerren gainetik egongo da.

Verse 11: Poztu zaitez Jaunarengan eta poztu zaitezte, zuzenak; eta pozez oihukatu bihotzean zuzenak zareten guztioi.

Jainkoari zuzendu zaizkigun alaitasunez eskatu digute. Beren akatsak aitortu dituzten guztiei eta Jainkoak bekatuari ez die kontutan hartzen. Abantaila asko gureak dira, eta beraz, pozik gaude guretzat bakarrik. Hala ere, hau alderantzizkoa izango da, guk Jainkoarenganako maitasuna ez besarkatzea erabakitzen dugunean gure akatsak aitortuz eta berarekin zuzentzen gaituelako.

NOIZ BEHAR BEHAR DUT BEHAR PSALM hau?

Salmo honen esanahia finkatuta, garrantzitsua da jakitea noiz erabili behar den. Hemen salmoak helburuetarako balio dezakeen zenbait aldiz:

 • Zure akatsen arabera entrenatzen duzunean eta Jainkoaren errukia behar duzu.
 • Zugabekeria sentsazioa izaten ari zarenean eta Jainkoaren aurrean zure erruak aitortu nahi dituzu.
 • Egoera nahasian zaudenean eta Jainkoak zure segurtasuna eta salbazioa eman nahi dizkizu.
 • Zure bizitzako edozein unetan Jainkoak zuzentzeko eta zuzentzeko behar duzunean.
 • Jainkoak bizitza zuzena bizitzeko duen gaitasunean konfiantza izan dezazun nahi duzunean.

PSALMA 32 ORRI:

Goian zerrendatutako egoeraren batean edo gehiagotan bazaude, orduan salmo 32 otoitz hauek zuretzat dira:

 • Jauna, aitortu egiten dizkizut nire hutsegiteak (aipatu ditzakezu) eta Jesusen izenean erabat barkatzen didazula eskatzen diet.
 • Zeruko Aita, aukeratzen dut gaitzik gabe mantentzeko nire gaitasunean eta zure zuzentasuna Jesusen izenean besarkatzen dut.
 • Jaunak emadazu ausardia beti zuregana etortzen naizenean gaizki egiten dudanean eta ez dituzula zuregandik estaltzeko, Jesusen izenean zuregana kalte eginez.
 • Jauna, deitzen dizut, erantzungo didazu eta gaitz guztietatik askatu nazazu Jesusen izenean.
 • Lord I hori irakatsi, gidatu eta irakatsiko didazu bidea pauso guztietan Jesusen izenean bizitzan zehar lortu nuen bezala.
 • Aita, zure hitz gasak esaten zuen bezala, zure errukia inguratu nazazu uneoro Jesusen izenean.
 • Aita, eskerrik asko eta poztu zure izenean. Poztasunez oihukatzen dut zure buruan zuzen egin nauzuelako. Har ezazu aintza guztia Jesusen izenean.

Iragarkiak

Erantzun bat utzi

Idatzi zure iruzkina!
Idatzi zure izena hemen