68 Salmoa Bertsolaritzaren arabera

0
488
68 Salmoa Bertsolaritzaren arabera

Gaur egungo azterketan salmoak, 68ko salmoari begira jarriko dugu mezua bertsoz bertsotan. 68. Salmoa, bertso-bertsoaren mezua, neurri handi batean, Jainkoari gorazarre egiteko salmoa da. Salmoak idatzi zuen Jainkoaren boteretsua aitortzeko; gauza eta gizon guztien gaineko bere agintea handia. Emaitza da, gizon guztiek bere boterearen handitasuna balioesteaz gain, harro eta harrotasunez jokatzea eragingo duten beldurrez. Abesti gisa ere ikusten da garaipena Jainkoaren etsaien gainean. Bibliako jakintsuen iritziz, salmoak Dabidek idatzi zuen itunaren ark Israelko lurraldera itzuli zenean.

68. Salmoa Jainkoari bere etsaien aurka boterea erakusteko deia ere bada. Hori ikusten dugu pasartearen lehen bi bertsoetan. Salmoak Jainkoa indartsua dela ulertu zuen eta horregatik adierazten ditu bere laudorioak. Ezagutza horren bidez, gainera, Jainkoak bere boterea erakutsi nahi die bere gainetik gora goazen guztiei. Salmoen bertso bakoitza aurrera goazen heinean, gure Jainkoa zein handia den eta bere herriarekiko maitasuna ulertzen eta ulertzen hasiko gara.

OSASUNA 68, ERDI AURRERATU.

1 eta 2. Bertsoa: Jainkoa sortu dadila, etsaiak sakabanatuak izan daitezen; gorroto dutenek ere ihes egin diete haren aitzinean. Kea urrundu ahala, bota itzazu: argizaria sutea urtzen den heinean, beraz gaiztoak hil daitezen Jainkoaren aitzinean.

Jainkoak bere etsaien aurka boterea erakusteko deia egiten du. Argizaria bezala urtzea nahi du Jainkoaren aurrean, eta hil egingo dira. Jainkoaren etsaiak bere hitzaren aurka doazen guztiak eta bere herriaren aurka doazenak dira. Gure bizitzan agerikoa ikusten dugu fededun gisa, gure kontrarioak: Jainkoaren etsaiak egunez eta gauez bilatzen ditu gure bizitza suntsitzeko. Horregatik, Jainkoak gure izenean sortu behar du eta suntsitu.

3 eta 4 bertsoak: Baina zuzenak poztu daitezen; Jainkoaren aitzinean poztu daitezen. Bai, poztu ditezen. Kantu Jainkoari eta kantatu haren izenari laudorioak. Egin ezazu bere izenean JAH izenarekin zeruan murgiltzen dena eta boztu zaitez haren aurrean.

Jainkoak bere etsaiei egingo dienarekin alderatuta, psalmistak Jainkoari eskatzen dio pozik egongo diren guztiak betetzeko. Poza eragin nahi du, goraipatu eta Jauna goratzen duena.

5 eta 6. Bertsoa: Seme-alaben aita eta alargunen epailea Jainkoa da bere ohitura santuan. Jainkoak bakardadeak ezarri zituen familietan; ateratzen ditu kateekin lotuta daudenak; baina errebeldeak lehorrean bizi dira.

Hemen Jainkoa aita bezala aitortzen da aitaren eta alargunen bizkarrezurrean. Bera da familiarik ez dutenei familia deitzen dietenak. Kartzelan daudenei askatasuna ematen die, baina haren aurka matxinatzen direnek ondoeza handia eragingo die.

7 eta 8. Bertsoa: Jainkoa, zure herriaren aurretik joan zinenean, basamortuan zehar joan zinenean; selah: Lurra astindu zen, zeruak ere jeitsi ziren Jainkoaren aitzinean: Sinia bera ere Jainkoaren aitzinean mugitu zen, Israelgo Jainkoa.

Salmistak kontatzen du nola Jainkoak bere herria basamortutik atera zuen, Canaanera eramanez. Egunez hodeiko zutabe bat zen eta gaueko su zutabea. Zeruak eta lurra astindu egin ziren haren seme-alabak promesa lekura eraman zituen bitartean.

9 eta 10. Bertsoa: Jainkoak euri oparoa bidali al du, oinordetzan nekatuta zegoela baieztatu zenuenean. Han biltzen da zure biltzarra. Zu, Jainkoa, pobreen mesederako prestatu duzu.

Lurrak herentzia bat eman diela frogatzeko, Jainkoak euri ugari bidali zuen lurraren gainean emankorra izan zedin. Bedeinkatu zituen bere ontasunarekin, berak egin zuen esne eta ezti lurra eta haurrei han egotea eragin zien.

11 eta 12 bertsoak: Jaunak hitza eman zuen: handia zen hura argitaratu zutenen konpainia. Armadako erregeek ihes egin zuten eta etxean gelditu zenak hondoa banatu zuen.

Jainkoa beraien aurretik joan zen hitz egiten eta bere hitza berretsi zuen horien gainean. Sionian zeuden guztiek, gizonek eta emakumeek hitz hori aldarrikatzen zuten guztiei. Orduan, erregeak beraien aurka eta beren erregeak altxatzen hasi ziren, baina Jainkoak beraien aurka altxatu ziren eta ihes egin zuten, bere hondarrak utziz.

13 eta 14 bertsoak:Lorontzien artean lotu arren, zilarrez estalitako uso baten hegoak eta urre horia dituen lumak izango dituzu. Ahalguztidunak erregeak sakabanatu zituenean, elur bezain zuria zen Salmonen.

Salmoak israeldarren seme-alabak garrantzi gutxiago duten ardi arruntak direla deskribatzen du. Baina Jainkoak bere hegoak erabiltzen ditu bere egoera apalean estaltzeko eta babesteko. Erregeak berak aukeratu zituen eta apaintzen zituen elurra bezain zuriak bihurtuz.

15 eta 16 bertsoak: Jainkoaren muinoa Bashan mendia bezain handia da; muino altu bat Bashan mendixka gisa. Zergatik jauzi zara, mendi garaiak? Hori da Jainkoak bizi nahi duen muinoa; Bai, Jauna betidanik bertan biziko da.

Historiaren arabera Bashan mendia mendi bikaina da, Jainkoaren mendiak badira. Baina hemen ikusten dugu mendi bera ez dela Jainkoak jauzi egiteko beste bat aukeratu. Honek Jainkoaren Sion aukera besteen gainetik deskribatzen du, bere herriak beste nazioen gainetik. Beste batzuek inbidia dezaketen arren, ez du aldatzen Jainkoak beraien gainean Sion aukeratu izana.

17 eta 18 bertsoak: Jainkoaren gurdiak hogei mila dira; baita milaka aingeru ere: jauna haien artean dago, Sinaian leku santuan bezala. Gora igo zara, gatibu eraman duzu; gizonentzako opariak jaso dituzu; Matxinatuentzat ere, Jainko jauna beraien artean egon dadin.

Honek, gainera, Jainkoaren herriaz mintzo da, zer indartsuak bihurtu ziren eta nola bizi den Jainkoa haien artean. Jainkoak bere osotasunean agindu zuen eta, beraz, oparien neurriak eman zizkion bere buruari. Bigarren bertsoak hiltzera etorri zenean egingo zuen lanaz ere hitz egiten du. Nola igoko zen zerura heriotzaren ondoren, gizonentzako opari espiritualak jasotzeko; bai zintzoak, bai matxinoak zirenak.

19 eta 20 bertsoak: Zoriontsu izan bedi jauna, eguneroko onurak kargatzen gaituena, baita gure salbazioaren Jainkoa ere. Gure Jainkoa dena salbazioaren Jainkoa da; eta Jainko jauna jaunaren heriotzaren gaiak izan arte.

Salmoak Jainkoa goraipatzen du berriro. Egunero erakusten digun ontasunagatik goraipatzen du. Goraipatzen du heriotzaren eskutik beti salbatzen gaituen moduagatik.

21 eta 22 bertsoak: Baina Jainkoak bere etsaien burua berotuko du, eta oraindik ere jarraitzen du bere larrialdietan. Jaunak esan zuen: Bashanetik ekarriko dut berriro, nire herria itsaso sakonetik ekarriko dut.

Jainkoak ez gaitu salbatzen bakarrik, etsaien burua ere zapaltzen du, damutzen ez direnak. Bere ezkutalekutik deituko ditu eta suntsituta daudela ziurtatuko du. Orduan, bere herriari dei egingo dio eta itsasoaren muturretan ere leheneratuko ditu.

23 eta 24. Bertsoa: Zure oina zure etsaien odolean murgildu dadin eta zure txakurren hizkuntza bera. Ikusi ditut zuen joan-etorriak, Jainkoak, nire Jainkoaren, nire erregearen joanak, santutegian.

Jainkoak ziurtatu egingo du gure etsaien buruak gure oinen azpian xehatzen direla, beraz, gure oinak odolean urperatuta egongo direla. Eta hauek konkistatu ondoren, Jainkoa prozesio dotorean mugituko da aurretik. Honek itunaren ark itzultzea Israelera itzultzeaz hitz egiten du. Arkak tenplua irudikatzen zuen eta Jainkoa bertan zegoen, dotoreki eraman zuten aurretik gordeta zegoen lekura.

25 eta 26 bertsoak: Abeslariak aurretik joan ziren, instrumentuak jo zituzten ondoren; horien artean zeuden marrazainak timbreekin jolasten. Benedikatu Jainkoa kongregazioetan, baita jauna, Israeleko iturritikl.

Arkarekin batera zihoazen heinean, Jainkoari laudorioak kantatu eta harekin instrumentuak jotzen zituzten. Arka Jainkoa haiekin zegoela frogatu zen eta hori galtzea nahiko zaila izan zen beraientzat. Itzuli zirenean, ordea, poztu egin ziren Jainkoaren presentzia berriro ere berreskuratu zitzaielako.

27 eta 28 bertsoak: Benjamin gutxi dago haien agintariarekin, Judako printzeekin eta beren kontseiluarekin, Zebulungo printzeekin eta Naftaliko printzekin. Jainkoak zure indarra agindu du: indartu, Jainkoa, guretzako egin duzuna.

Hau izan zen prozesioaren agindua arkarekin batera zihoazela. Benjaminek, ordea, Jainkoaren alde gazteenak baina oso gogokoenak ziren. Gero, Juda, Zebulun eta Naftali. Hurrengo bertsoa Jainkoak jendeari bere indarra erakusteko deia izan zen beti egin izan zuen bezala. Garaipena eta indarra eman zien indarrari.

29 eta 30. Bertsoa: Jerusalemgo tenplua dela eta, erregeek opariak ekarriko dizkizute. Har ezazu zalditegien konpainia, zezen ugari, jendearekin zekorrarekin, denek batera zilarrezko zatiekin aurkeztu arte.

Erregeek opariak ere ekarriko dituzte Jerusalemgo tenpluan, toki guztietako erregeak. Jainkoaren gainetik goratzen diren guztiak eta diruaren maitasunarengatik Jainkoak bezalaxe egiten duten guztiak berarekin hitz egingo dute.

31 eta 32 bertsoak: Printzeak Egipton aterako dira; Etiopiak laster luzatuko dizkie eskuak Jainkoari. Abestu kantuari Lurreko erreinuak: Jaunaren goretsi ezazu laudorioa; Selah.

Jainkoaren ahalmena eta agintea dela eta, Afrika barneko munduko leku guztietako erreinuak etorriko dira erreferentziatzat eta Jainkoari bidaltzeko. Salmoak, beraz, berriro ere deitzen gaitu Jainkoa gorestera. Erresuma orok, nazio orok bere ahalmenean goraipatu behar du.

33 eta 34. Bertsoa: Zeruetako zeruak, antzinakoak zirenari; bere ahotsa igortzen du eta bere ahots indartsua. Erosi indarra Jainkoari: haren bikaintasuna Israel baino gehiago da, eta bere indarra lainoetan dago.

Laudorioak berriro ere goraipatzeko deia. Salmoak guztiei dei egiten die Jainkoak bere indarra eta boterea goraipatzeko. Zeruko zeruetan bizi denak eta bere ahotsa lurraren muturretaraino astindua bidaltzen duena. Bere herriaren Jainkoa; Jainkoaren jauna Israelen gainetik.

Verse 35: Jainkoa, ikaragarria zara paraje santuetatik: Israelgo Jainkoa da bere herriari indarra eta boterea ematen diona. Bedeinkatua Jainkoa.

Goretsi Jainkoari zeinen presentzia soilak beldur ikaragarria eta beldurra bidaltzen baitu bizkarrezurrean. Bere herria bere indar eta indar handiz indartzen duena.

NOIZ BEHAR BEHAR DUT BEHAR PSALM hau?

Hona hemen salmo hau erabili beharko zenukeen zenbait egoera.

 • Jainkoak bere etsaiengandik mendekatu nahi duenean; zure bizitzako arazoak.
 • Jainkoak zure bizitzan zehar duen ahalmena eta agintea eskertu behar dituzunean.
 • Jainkoak zure etsaien gaineko garaipena eman nahi duzunean.
 • Nahi duzunean, Jainkoak zuri buruz dakizkizun guztiei, baita bere jendeari ere iraganean.

PSALMA 68 ORRI.

 • Jauna, jaiki zure hitzaren arabera eta utz itzazu etsai guztiak: nire bizitzaren etsai guztiak Jesusen izenean sakabanatu.
 • Aita, nire etsaiengandik garaipena eman diezadala eskatzen diet, zapal ditzadan nire oinen azpian eta haien odola nire oinen izenpean.
 • Jauna, eskerrik asko iragan denboran zure presentzia nola berreskuratu zenuen eta zure aurrean nola kantatu zenuten, eskerrak Jainkoa zarelako eta gauza bera egingo duzue nire izenean Jesusen izenean.
 • Kea kanporatu eta Jainkoaren aitzinean urtzen zenez, etsaiak nire aurretik urtu daitezen Jesusen izenean.
 • Leheneratze Jainkoak nire aintza berreskuratzen du, Jesusen izenean.
  Iluntasunak argiaren aurrean ematen duen bezala, utzi nire arazo guztiak nire aurrean, Jesusen izenean.
 • Jainkoaren indarra, suntsitu nire bizitzako arazo guztiak Jesusen izenean.
 • O, Jainkoa, piztu eta eraso nire bizitzako gabezia guztietan, Jesusen izenean.
 • Askatasuna eta duintasuna zabaltzen dituzu nire bizitzan, Jesusen izenean.
 • Tristura eta esklabutza kapitulu bakoitza nire bizitzan, betiko itxi, Jesusen izenean.
 • Jainkoaren indarra, sar nazazu suziritzitik balkoitik, Jesusen izenean.
 • Nire bizitzan dagoen oztopo bakoitza, mirariak egiteko bidea eman, Jesusen izenean.
 • Nire bizitzako frustrazio oro, bihurtu nire mirarien zubi bat, Jesusen izenean.
 • Etsaia guztiak, nire bizitzan aurrera egiteko estrategia suntsitzaileak aztertzen, lotsatu egingo lirateke Jesusen izenean.
 • Egoitzako baimen guztiak porrotaren ibarrean egoteko, baliogabetu egiten dira, Jesusen izenean.
 • Bizitza mingotsa ez dela nire zati izango profetizatzen dut; bizitza hobea nire testigantza izango da, Jesusen izenean.
 • Nire krudelkeriaren ohitura guztiak, nire patuaren aurka moldatuta, suntsitu bihurtzen dira Jesusen izenean.
 • Nire entsegu guztiak nire promozioen ate bihurtzen dira, Jesusen izenean.
 • Jainkoaren haserrea, idatzi ezazu nire zapaltzaile guztien hilketa, Jesusen izenean.
 • Jauna, utz ezazu zure presentzia nire bizitzako istorio glorikoa.

Iragarkiak
Aurreko artikuluanOtoitz puntuak salmoaren 25etik
Hurrengo artikuluan3. Salmoa Otoitza Laguntzarako
Nire izena Pastor Ikechukwu Chinedum da, Jainkoaren Gizona naiz, azken egun hauetan Jainkoaren mugimendua sutsua egiten duena. Uste dut Jainkoak fededun guztiei ahalmena eman diela grazia ordena bitxi batez Espiritu Santuaren boterea erakusteko. Sinesten dut kristau batek ez duela deabruaren zapalkuntza izan behar, guk daukagu ​​dominazioa bizi eta ibiltzeko Otoitza eta Hitzaren bidez. Informazio gehiagorako edo aholkularitzarako, nirekin harremanetan jar zaitezke chinedumadmob@gmail.com helbidera edo eman nire izena Whatsapp eta Telegram-en, +2347032533703 telefonoan. Telegramen 24 orduko otoitz taldean sartzeko gonbidapena egitea ere gustatuko zait. Egin klik esteka honetan sartzeko orain, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Jainkoak bedeinka zaitzala.

Erantzun bat utzi

Idatzi zure iruzkina!
Idatzi zure izena hemen